[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované] ENGLISH


Návrat na hlavní stranu

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše - září

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v měsíci září 2007 a pozvánka na nové výstavy
Klatovy IV
Stálá expozice
"HISTORIE KLATOVSKA”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea; základní vstupné 20,- Kč a 10,- Kč
otevřeno: leden - duben úterý - pátek 9.00-12.00/13.00-17.00 hod.
květen - září úterý - neděle 9.00-12.00/13.00-17.00 hod.
říjen, listopad úterý - pátek 9.00-12.00/13.00-17.00 hod.
prosinec úterý - neděle 9.00-12.00/13.00-17.00 hod.
mimo uvedenou dobu po předchozím objednání
Výstavy v hlavní budově muzea

- do 31.12. 2007 "Výstava ke 100. výročí dostavění hlavní budovy klatovského muzea" - hlavní schodiště ve vstupní hale muzea.

- do 9. 9. 2007 "Kouzla z nití stvořená" - výstava paličkovaných prací členek Krajkářského klubu; přednáškový sál muzea a vitríny ve vstupní hale muzea.

- do 9. 9. 2007 "Vzpomínka na Zdeňka Doležala" - výstava k 10. výročí první velké výstavy této výrazné osobnosti českého krajkářství; výstavní sál muzea.

- do 9. 9. 2007 "Drhovští" - hračky a loutky manželů Drhovských a jejich syna Jiřího - výstavní sál muzea (13. 6. - 9. 9. 2007).

19. 9. - 9.11. 2007 "Svět v Klatovech - fotografie Jiřího Kolbaby"; výstavní sál muzea.
Začátek slavnostního zahájení výstavy bude upřesněn na webových stránkách muzea, na pozvánkách, plakátech a ve vývěsce muzea. Omlouváme se všem příznivcům tohoto známého fotografa a cestovatele, ale z technických důvodů byla tato výstava zrušena.

19. 9. - 9.11. 2007 "Zdraví máme jenom jedno" - ze sbírkového fondu klatovského muzea; vitríny ve vstupní hale muzea.

19. 9. - 9.11. 2007 "Krajiny mých snů - obrazy Jana Čermáka"; přednáškový sál muzea.

Základní vstupné na výstavy: 12,- Kč a 7,- Kč
Putovní výstava
19. 9. 2007-31.12. 2008 "Karel Klostermann" - putovní výstava u příležitosti 160 let od narození a 85 let od úmrtí této osobnosti, významné pro náš region.
Výstava je určená především žákům základních škol a studentům učilišť, středních škol a gymnázií. Je koncipována na oboustranných panelech o rozměrech 100 x 70 cm, které jsou přenosné a lze je sestavit do různých tvarů podle prostoru, v němž budou prezentovány. Termín a instalace této výstavy je nutno předem dohodnout na tel.: 376 326 362, 376 316 011.
Ve dnech 19. 9. - 30. 9. 2007 bude tato putovní výstava představena široké veřejnosti v přednáškovém sále muzea.
Akce s celorepublikovým rozsahem
8. a 9. 9. 2007 "Dny evropského kulturního dědictví" - v uvedených dnech do všech expozic a výstav Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech volný vstup.
Knihovna - archiv - studovna v hlavní budově muzea
otevřeno každé pondělí a středu: 7.30-12.00/13.00-18.00 hod.

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
nám. Míru 149, Klatovy I.
otevřeno: květen - říjen denně kromě pondělí 9.00-12.00/13.00-17.00 hod.
v době mimo sezónu je návštěva možná na základě předchozí domluvy s vedením muzea na adrese Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.
EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech - volně přístupná exteriérová expozice třinácti objektů. Pro hromadné výpravy po předchozím objednání na adrese: chanovice@ms1.ipnet.cz s výkladem průvodce.
Pracovněnaučné pobyty pro mládež
14. - 16. 9. 2007 Pracovněnaučné pobyty pro mládež probíhají na detašovaném pracovišti v Chanovicích. Mladí lidé se zde mohou zapojit do očisty a konzervace sbírkových předmětů, realizace Expozice lidové architektury a dalších projektů.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 376 316 011, 737 061 235.

Informace
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.;
tel.: 376 326 362, 376 316 011; fax: 376 316 011;
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; www.muzeum.klatovynet.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Klatovy IV

Z KALENDÁŘE AKCÍ

Zveřejněno 01.09.2007 v 22:20 hodin


Copyright 1998-2024 © nuts.cz