[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované] ENGLISH


Návrat na hlavní stranu

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše - červen 2010

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech na měsíc červen 2010
Stálá expozice
"HIST0RIE KLATOVSKA”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea; základní vstupné 30,- Kč a 15,- Kč
otevřeno: leden - duben úterý - pátek 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
květen - září úterý - neděle 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
listopad úterý - pátek 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
prosinec úterý - neděle 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
mimo uvedenou dobu po předchozím objednání.Výstavy v hlavní budově muzea
- do 13. 6. 2010 "Archeologie města Klatov a výzkumy v letech 2005 - 2009" - představení archeologických nálezů z minulosti i současnosti; výstavní sál muzea.
- do 13. 6. 2010 "Lidová architektura na Klatovsku" - dokumentační výstupy výzkumných projektů muzea z let 1996 - 2008; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.
- do 13. 6. 2010 "Muzea okresu Cham" - prezentační výstup přeshraniční spolupráce muzeí; přednáškový sál muzea.
- do 13. 6. 2010 "Svítidla - svícny" - výstava ze sbírek klatovského muzea; vitríny ve vstupní hale.
- 23. 6. - 19. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - obrazová dokumentace vývoje města; výstavní sál muzea.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 23. června 2010 od 16.00 hodin ve výstavním sále muzea.
- 23. 6. - 12. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - výstava restaurovaných modelů některých klatovských objektů; vitríny ve vstupní hale muzea.
- 23. 6. - 19. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - dokumentace půdorysného vývoje lokality; přednáškový sál muzea.
- 23. 6. 2010 - 7. 1. 2011 "Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice... IV." - město Klatovy na starých pohlednicích z přelomu 19. a 20. století; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.

Základní vstupné na výstavy (pokud není jinak uvedeno): 20,- Kč a 10,- Kč
Hromadné vstupné: 15,- Kč a 8,- Kč
Rodinné vstupné: 30,- Kč


Knihovna - archiv - studovna v hlavní budově muzea
otevřeno každé pondělí a středu: 7.30 - 12.00/13.00 - 18.00 hod.


BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
nám. Míru 149, Klatovy I.; tel.: 739 235 184, 376 326 362; fax.: 376 316 011; e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: M. Salvová;
Od 19. května 2010 je po zrestaurování mobiliáře přední místnosti barokní lékárna U Bílého jednorožce opět zpřístupněna pro veřejnost.
Srdečně zveme všechny návštěvníky na prohlídku této unikátní památky!
Otevřeno: květen - říjen úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
(mimo otevírací dobu je možné se domluvit v dostatečném předstihu na vhodném termínu návštěvy s vedením muzea).
EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908; fax.: 376 316 011, e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: L. Kodýdek;
otevřeno: květen sobota a neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
červen - září úterý - neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
- mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy (od 10 osob) na tel. č. 721 721 908.
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století.

Pracovněnaučné pobyty pro mládež
4. - 6. 6. 2010 Pracovněnaučné pobyty pro mládež probíhají na detašovaném
pracovišti v Chanovicích. Mladí lidé se zde mohou zapojit do očisty a konzervace sbírkových předmětů, realizace Expozice lidové
architektury a dalších projektů. Bližší informace u p. Mgr. Luboše
Smolíka na tel.: 376 316 011, 737 061 235.

Informace
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: 376 326 362, 376 316 011; fax: 376 316 011;
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

výstava
výstava
DALŠÍ INFORMACE: Klatovy IV
Zveřejněno 23.05.2010 v 09:34 hodin


Copyright 1998-2023 © nuts.cz