[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované] ENGLISH


Návrat na hlavní stranu

Vánoční výzva Vlastivědného muzea Dr. Hostaše

I když se většině z nás zdá být nyní, v době letních prázdnin a dovolených, vánoční téma příliš vzdálené, není to tak docela pravda. Pracovníci klatovského muzea i teď postupně zintenzivňují přípravu letošních vánočních výstav.
Pro výstavy ze současné tvorby klatovských tvůrců rodinných betlémů ve vitrínách ve vstupní hale hlavní budovy muzea, o klatovských veřejných betlémech v přednáškovém sále i pro výstavu věnovanou tradici slavení Vánoc a závěru roku přímo v Klatovech ve výstavním sále hledají nejen finanční prostředky, ale také spolupracovníky, kteří jsou ochotni zapůjčit pro tento projekt některé rodinné památky spojené s oslavami v konci kalendářního roku. Několik zájemců již nabídlo svoji pomoc, ale protože muzejní sbírky neobsahují dostatek předmětů především z mladších období, dovolujeme si tímto ještě jednou vyzvat klatovskou veřejnost ke spolupráci. Pokud někdo má fotografický materiál týkající se zvyků v předvánočním období, přímo slavení Vánoc nebo i konce roku, vlastní-li některá rodina betlém, který by chtěla představit veřejnosti, pokud někdo dodržuje nějaký neobvyklý rodinný vánoční zvyk nebo by chtěl obměnit svoji kolekci vánočních ozdob a neví, co s těmi starými, nechť kontaktuje přímo Mgr. Ivanu Sieberovou, která výstavy a jejich bohatý doprovodný program připravuje. Součástí tohoto projektu je také záměr vydat útlou Klatovskou vánoční kuchařku s recepty na pokrmy nejen vánoční, ale také se vztahem k celému závěru kalendářního roku. Proto se naše žádost o spolupráci vztahuje i na sběr kuchařských receptů. Také s nimi je možné se obrátit na Mgr. Ivanu Sieberovou na telefonu: 376 326 351, 376 326 362 nebo mailem na adresu muzeum.klatovy@tiscali.cz. Věříme, že připravit co nejpestřejší a nejbohatší vánoční výstavu je nejen zájmem pracovníků klatovského muzea, ale i celé klatovské veřejnosti. Muzeum pro to udělá vše, co je v jeho silách, doprovodné programy jistě Klatovany potěší. Nepochybně tedy využijí i příležitosti k pomoci a ke spolupráci.

Mgr. Luboš Smolík
ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: 376 326 362, 737 061 235
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

DALŠÍ INFORMACE: Klatovy IV
Zveřejněno 23.07.2011 v 19:58 hodin


Copyright 1998-2024 © nuts.cz